Pravilnik o zasebnosti - Trgovina Glam

Pravilnik o zasebnosti in piškotki

Piškotki

Kaj so piškotki in zakaj so potrebni?

Piškotek je kratko besedilo, ki ga spletna stran ob vašem obisku pošlje brskalniku. Tako vas spletna stran prepozna, si z njim zapomni podatke o vašem obisku in vam omogoči prijazno ter enostavnejšo spletno storitev. S pomočjo piškotkov prilagajamo vsebino na naši spletni strani, si zapomnimo vaše preference in beležimo obisk naše spletne trgovine. Brskanje po naši spletni trgovini je s piškotki prijetnejše, hitrejše in predvsem učinkovitejše.

Podjetje Glam line d.o.o.  se zavezuje, da bo varovalo zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne trgovine. Zbrane osebne podatke bo podjetje Glam line d.o.o. uporabljalo izključno za opravljanje storitev, ki jih ponuja. Podjetje Glam line d.o.o. spoštuje zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne trgovine, zato bo storilo vse potrebno, da jih zaščiti pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami. Osebni podatki uporabnikov so eno izmed področij, kateremu podjetje posveča izredno skrb in pozornost, saj se zaveda občutljive narave tega področja.

Posredovanje uporabnikovih osebnih podatkov podjetju je v določenih primerih nujno, da lahko obdelovalec kot ponudnik izpolnjuje svoje pogodbene obveznosti do uporabnika. Ponudnik zbrane osebne podatke trajno varuje skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07) (ZVOP-1), Zakonom o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (angl. General Data Protection Regulation – GDPR).

Uporaba in obdelava osebnih podatkov: Podjetje Glam line d.o.o.   za potrebe opravljanja storitev, ki jih ponuja, zbira, vodi, obdeluje in shranjuje naslednje uporabnikove podatke:

 • kontaktni podatki (ime in priimek, naslov elektronske pošte, telefonsko številko, druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno vnese v obrazce v spletni trgovini Glam line d.o.o. ,
 • podatki, ki jih potrebujemo za izpolnitev pogodbe in dostavo kupljenega blaga (predmet nakupa, cena, naslov za dostavo, čas dostave, način plačila, datum plačila, podatki o reklamacijah, podatki o izdanem računu  itd.),
 • podatki o uporabi spletnih strani podjetja Glam line d.o.o. (kliki na povezave, porabljen čas) in podatki glede odziva na naša e-poštna sporočila (ali je bilo sporočilo odprto, na katere povezave so uporabniki kliknili itd.)

Pravne podlage za uporabo in obdelavo osebnih podatkov: Osebne podatke lahko obdelujemo na naslednjih pravnih podlagah:

 • kadar je obdelava osebnih podatkov potrebna za sklenitev in izpolnitev pogodbe ali ponudbe (obveščanje v zvezi z naročilom in dostavo, plačilom, prevzemom, paketa itd.,
 • kadar imamo za obdelavo osebnih podatkov zakonit interes, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar se podatki nanašajo na otroka; kadar gre za nadaljnjo uporabo podatkov, zbranih o posamezniku, podjetje Glam line d.o.o. opravi presojo skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov; taka nadaljnja uporaba podatkov v psevdonimizirani ali agregirani obliki na primer predstavlja zakonito uporabo podatkov za trženjske in druge poslovne oziroma tehnične analize podjetje; kot dodaten ukrep pri nekaterih oblikah nadaljnje podatkov o prometu se lahko uporabi tudi brisanje določenih podatkov,
 • kadar so uporabniki za obdelavo svojih osebnih podatkov podali privolitev za obdelavo za posamezne namene obdelave, pri čemer imajo uporabniki vedno pravico, da dano privolitev prekličejo.

Nameni uporabe in obdelave osebnih podatkov: Osebne podatke lahko uporabljamo za enega ali več navedenih namenov:

 • komuniciranje glede zagotavljanja naših storitev, odgovarjanja na povpraševanja, sklenitve pogodbe in izpolnitve obveznosti, ki izhajajo iz sklenjene pogodbe, za uveljavljanje kakršnihkoli pravnih zahtevkov in reševanje sporov,
 • tržno komuniciranje (pošiljanje e-pošte, SMS sporočil, preko drugih kanalov obveščanja),
 • za statistične analize o prodaji našega blaga in o uporabi naših spletnih strani.

Osebne podatke lahko podjetje Glam line d.o.o. , obdeluje za lastne potrebe do preklica privolitve z zahtevo za odstranitev osebnih podatkov iz baze oziroma dokler podjetje Glam line d.o.o. ne preneha. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik na zahtevo možnost vpogleda in ažuriranja podatkov v bazi podatkov. Iz baze se lahko kadarkoli odjavite s sporočilom na e-naslov: podpora.glam@gmail.com.

 

Kako dolgo hranimo osebne podatke in kaj se z njimi zgodi potem: Osebne podatke in podatke, ki jih obdelujemo na podlagi privolitve, hranimo trajno oz. do preklica te privolitve s strani uporabnika. V primeru preklica uporabe podatkov, ki jih obdelujemo na podlagi privolitve, podatke učinkovito izbrišemo ali anonimiziramo, kar pomeni, da jih obdelamo na tak način, da jih ni več mogoče povezati z uporabnikom oziroma ji pripisati točno določenemu uporabniku.

 

Prostovoljnost posredovanja podatkov in posledice neposredovanja: Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno. Osebnih podatkov nam niste dolžni posredovati, vendar pa v primeru, da jih ne posredujete, ne morete z nami skleniti pogodbe (saj jih potrebujemo za dostavo naročila). Kateri podatki so taki, da njihovo neposredovanje povzroči navedene posledice, bomo navedli vsakič, ko bomo od vas pridobivali osebne podatke. Za pravilnost, popolnost in ažurnost podatkov, ki jih vnesejo uporabniki, podjetje ne odgovarja.

 

Kdo ima dostop do vaših osebnih podatkov: Osebnih podatkov ne posredujemo in ne omogočamo seznanitve z njimi tretjim osebam (izven podjetja Glam line d.o.o. razen tistim, ki imajo z nami sklenjen pogodbeni odnos, na podlagi katerega izvajajo določena opravila v zvezi z obdelavo podatkov in so dolžni spoštovati zakonodajo glede obdelave in varstva osebnih podatkov (t.i. pogodbeni obdelovalci). Pogodbeni obdelovalci, ki jim posredujemo osebne podatke, so:

 • ponudniki storitev marketinga,
 • ponudniki pošiljanja e-poštnih sporočil,
 • ponudniki pošiljanja sms sporočil,
 • ponudniki programerskih rešitev,
 • dostavne službe,
 • računovodski servisi. 

Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru naših navodil in osebnih podatkov ne smejo obdelovati za lastne namene.

Kakšne pravice imate v zvezi z osebnimi podatki, kako lahko prekličete privolitev za obdelavo in kakšne so posledice preklica

Glede svojih osebnih podatkov imate naslednje pravice:

 • da od nas kadarkoli zahtevate potrditev ali obdelujemo vaše osebne podatke ter dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije: namene obdelave; vrste osebnih podatkov; uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah; predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja; obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov ter razloge zanj kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za vas;
 • kopijo osebnih podatkov v obliki, ki jo določite sami (če je zahteva podana z elektronskim sredstvom za komunikacijo in ne zahtevate drugače, se kopija zagotovi v elektronski obliki); za kopije, ki jih zahtevate, lahko zaračunamo razumno pristojbino ob upoštevanju stroškov;
 • popravek netočnih osebnih podatkov;
 • omejitev obdelave, kadar oporekate točnosti osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ki nam omogoča preveriti točnost osebnih podatkov; kadar je obdelava nezakonita in nasprotujete izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe; kadar osebnih podatkov ne potrebujemo več za namene obdelave, pa jih vi potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
 • izbris vseh osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so izpolnjene predpostavke iz člena 17 Splošne uredbe o varstvu podatkov, predvsem pa v primeru, kadar prekličete privolitev za obdelavo osebnih podatkov;
 • izpis osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, s pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da bi vas mi pri tem ovirali;
 • prenehanje uporabe osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, vključno z oblikovanjem profilov;
 • da za vas ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov če so izpolnjene predpostavke iz člena 22 Splošne uredbe o varstvu podatkov;
 • do pravnega sredstva in sankcij, pri čemer ima posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu, pa tudi pravico do pravnih sredstev zoper odločitev nadzornega organa ali v primeru neukrepanja nadzornega organa, pravico do odškodnine in odgovornosti.

Postopek uveljavljanja pravic: Svoje zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko naslovite v pisni obliki na kontakt podjetja Glam line d.o.o.  Za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko od vas zahtevamo dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrnemo le v primeru, da dokažemo, da vas ne moremo zanesljivo identificirati. Na vašo zahtevo s katero uveljavljate svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki, moramo odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v zakonsko predpisanih rokih.

Vsaka sprememba naše politike o varovanju osebnih podatkov bo objavljena na tem spletnem mestu.

O nas

Glam.si

Delpinova 18b
5000 Nova Gorica
Slovenia

gsm: +386 (0)69 969 064

Facebook